BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Beneficjenci Ostateczni

PDF Drukuj Email
  • Zgodnie z art. 19 pk. 6 i 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy przyznawanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia. Biorąc pod uwagę dodatkowo, że  66% osób korzystających z pomocy PCPR w Świebodzinie to osoby niepełnosprawne, postanowiliśmy skierować nasz projekt do tych 2 grup społecznych.
  • Rekrutacji beneficjentów dokonała  wykwalifikowana kadra PCPR w Świebodzinie na podstawie oceny potrzeb zastosowania mechanizmów aktywnej integracji  i rzeczywistych możliwości ich realizacji podczas wywiadów, spotkań i rozmów z osobami będącymi w procesie usamodzielnienia. Z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego został sporządzony protokół rekrutacyjny.
  • Z przeprowadzonych wywiadów wśród potencjalnych beneficjentów projektu sporządzona została Lista Beneficjentów Ostatecznych Projektu oraz Lista Rezerwowa Beneficjentów Ostatecznych.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 27 stycznia 2009 12:28
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła