BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

Strona GłównaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie

PDF Drukuj Email

Konferencja Nowe otwarcie 2021 - 2027

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie jest jednostką organizacyjną powiatu podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu powołaną do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.
Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej pieczy zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

informuje, że trwa nabór do projektu „Aktywna Integracja w Powiecie Świebodzińskim”, który potrwa do końca grudnia 2018 roku. Jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców powiatu świebodzińskiego w wieku 15 – 65 lat do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, tzn. zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne zawodowo i długotrwale bezrobotne, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na wszechstronne wsparcie i pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Jedną z największych zalet projektu jest dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej z osób biorących w nim udział, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy. Nad realizacją założonych celów, przez cały okres trwania projektu, nad każdym z uczestników będzie czuwał jego opiekun lub pracownik socjalny. Podopieczni będą mogli liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru form aktywizacji zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami.

Udział w projekcie zapewnia szeroki wachlarz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, ciekawe warsztaty rozwoju zainteresowań, treningi specjalistyczne, kursy, szkolenia pomoc specjalistów, turnus zdrowotny dla osób z niepełnosprawnością.

 

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez Filińska Monika sobota, 13 grudnia 2008 13:03
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 29 sierpnia 2018 23:07