BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Domy Pomocy Społecznej

PDF Drukuj Email

Na terenie powiatu świebodzińskiego funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej:

 

 • Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie
 • Jordanowo 3, 66-200 Świebodzin
  Tel. (068) 38 11 020
  Dyrektor: mgr Barbara Daukszewicz
  Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych – z liczbą miejsc rzeczywistych – 82
  Zezwolenie Wojewody Lubuskiego Nr PS.IIAKac.9013/19/2001 z dnia 19 grudnia 2008r.

 • Dom Pomocy Społecznej w Glińsku
  Glińsk 51, 66-200 Świebodzin
  Tel.  (068) 38 23 864
  Dyrektor: mgr Wioleta Kotwas
  Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, (kobiet)- z liczbą miejsc rzeczywistych – 100
  Zezwolenie Wojewody Lubuskiego Nr PS.I.AKac.9013/1/2009 z dnia 2 lutego 2009r.
 • Dom Pomocy Społecznej w Toporowie
  Toporów ul. Lipowa 17, 66-220 Łagów
  Tel.  (068) 34 11 076
  Dyrektor: mgr Katarzyna Patrzek – Lebiotkowska
  Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z liczbą miejsc rzeczywistych – 38 oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z liczbą miejsc rzeczywistych - 38
  Zezwolenie Wojewody Lubuskiego Nr PS.II.JJaź.9013-6/08 z dnia 16 stycznia 2009 roku zmienione Decyzją Wojewody Lubuskiego Nr PS.II.MMik.9013-6/08 z dnia 30 grudnia 2011r.

Miesięczny koszt utrzymania:

 • Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie - 6.843,75 zł.
 • Dom Pomocy Społecznej w Glińsku - 6.888,27 zł.
 • Dom Pomocy Społecznej w Toporowie - 7.767,25 zł.

 

Mieszkańcom zapewnia się zakres usług, który uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca. Świadczone usługi są na wysokim poziomie i uwzględniają wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Zakres usług świadczonych przez Domy jest zgodny ze standardem obowiązujących podstawowych usług. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług Domy organizują zespoły terapeutyczno - opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników Domu. Do zadań zespołów należy w szczególności opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem Domu ich realizacja. Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca. Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany "pracownikiem pierwszego kontaktu". Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutycznych.

GŁÓWNE CELE FUNKCJONOWANIA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy świadczą usługi:

 1. w zakresie potrzeb bytowych:
  1. miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęt,
  2. wyżywienie w tym również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza,
  3. odzież i obuwie,
  4. utrzymanie czystości,
 2. usługi opiekuńcze polegające na:
  1. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. pielęgnacji
  3. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 3. usługi wspomagające polegające na:
  1. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  2. umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
  3. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
  4. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
  5. stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
  6. wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,
  7. pomocy w umożliwianiu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
  8. terapeutycznym działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości.

DOMY ŚWIADCZĄ RÓWNIEŻ USŁUGI

 

 1. w zakresie potrzeb zdrowotnych, polegające na:
  1. umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zapotrzebowania w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
  2. zapewnieniu opieki pielęgnacyjnej oraz rehabilitacji leczniczej na poziomie określonym w przepisach w sprawie poziomu obowiązujących świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej oraz odrębnych przepisach,
 2. zapewniające dzieciom i młodzieży:
  1. pobieranie nauki,
  2. uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,
  3. uczenie i wychowywanie przez doświadczenie życiowe.

 

PONADTO DOMY ZAPEWNIAJĄ:

 

 1. spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu,
 2. opiekę w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem,
 3. godne umieranie a także pomoc w organizacji pogrzebu zgodnie z wyznaniem (w przypadku gdy zmarły mieszkaniec nie ma bliskiej rodziny lub gdy rodzina nie ma możliwości sama zająć się pogrzebem ),
 4. organizowanie świąt
 5. pomoc w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań,
 6. pomoc w odbywaniu praktyk religijnych,
 7. spożywanie posiłków w warunkach zbliżonych do domowych.

 

Zakres usług, o których mowa powyżej ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca.

Istotnym elementem funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej jak i celem nadrzędnym jest działalność opiekuńcza nad mieszkańcami oraz ich udział w imprezach sportowych, a także udział i organizacja imprez kulturalno-oświatowych.

Załączniki:
Pobierz plik (DPS w Glińsku.pdf)DPS w Glińsku.pdf[koszt utrzymania w DPS Glińsk]130 Kb
Pobierz plik (DPS w Jordanowie.pdf)DPS w Jordanowie.pdf[koszt utrzymania w DPS Jordanowo]129 Kb
Pobierz plik (DPS w Toporowie.pdf)DPS w Toporowie.pdf[koszt utrzymania w DPS Toporów]129 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 12 października 2011 13:02
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: czwartek, 22 lutego 2024 14:07